Karl Baldacchino

Karl Baldacchino qed jikteb id-Dottorat tiegħu ġewwa d-Dipartiment tas-Soċjoloġija  ta’ Goldsmiths, l-Università ta’ Londra, fejn huwa wkoll affiljat gradwat fis-Centre for Philosophy and Critical Thought. L-interessi akkademiċi tiegħu huma primarjament  fit-teoriji soċjali, politiċi u kritiċi kontemporanji, kif ukoll fl-istorja tal-filosofija kontinentali. Ir-riċerka tiegħu tikkonċerna suġġetti bħar-reżistenza politika, l-indifferenza, il-poter, is-suġġettività u l-etika mil-lenti tal-ħsieb Franċiż u Taljan tas-sekli għoxrin u 21. Karl għandu wkoll interess partikolarli f’ġeneri varji tal-mużika elettronika, inkluż fl-istorja u l-iżvilupp kulturali kontinwu tagħhom.

Kitba ta’ Karl fil-ġurnal:

Traduzzjonijiet ta’ Karl:

Dekorazzjoni art-nouveau