Jasmine Bajada

Jasmine Bajada hija poeta u riċerkatriċi. L-ewwel ġabra ta’ versi tagħha, ilsien selvaġġ, ġiet mitbugħa minn Horizons fl-2023. Xi xogħlijiet poetiċi tagħha dehru f’diversi rivisti letterarji, fosthom Modern Poetry in Translation u Mediterranean Poetry. Iggradwat fil-letteratura Ingliża u l-kritika letterarja mill-Università ta’ Malta. L-interessi tar-riċerka tagħha jinkludu l-letteratura tan-natura, l-ekopoetika, u l-ekokritika b’xeħta filosofika. Il-kitbiet akkademiċi tagħha dehru f’rivisti internazzjonali bħal CounterText u Fourth Genre.

Kitba ta’ Jasmine fil-ġurnal:

Dekorazzjoni art-nouveau