fatima a.m.

fatima a. m. hija artista Maltija-Eġizzjana li tikkrea b’mod multidixxiplinarju, fejn l-arti viżiva u l-kelma, partikolarment il-poeżija, jingħaqdu f’isem l-espressjoni. Tistudja l-antropoloġija, u n-narrativi li tesplora huma riflessjoni tal-vjaġġ mill-intersezzjonijiet soċjo-politiċi. Waqt li xogħolha jindirizza bosta temi, tiffoka fuq il-ġisem u l-ġeneru, is-sesswalità, l-immigrazzjoni u l-klassi soċjali, minn aspett politiku, personali u spiritwali. Dawn huma temi li ġew esplorati b’mod espliċitu f’diversi installazzjonijiet u kitbiet tul is-snin, fosthom “’i chew this mother” (2024, pubblikazzjoni għal dream of land), “il-ħxejjex li jinfdu din l-art qatt ma nżergħu” (2023, installazzjoni parti minn the wind blows... waves in all directions għall-EuroPride) u “’un/earth” (2021, performance u installazzjoni għal debatable lands). fatima hija interessata wkoll fil-funzjoni tal-lingwa, fil-mod kif iġġissem sensi oħra oltre mil-lingwa. Dan il-proċess hu wieħed li jiżvolġi b’mod differenti skont il-kuntest li jiġi indirizzat fih, u joħroġ f’diversi aspetti, minn kif titfarrak il-lingwa biex tikkrea ħsejjes ġodda, u anki f’sens ta’ ritmu u melodija. Dawn l-elementi ta’ ħsejjes u ritmu, fejn il-lingwa ssir strument ta’ melodija, spiss jinħarġu fil-performances tal-poeżija mitkellma. earth/skin, ħsejjes/ragħad, ġabra ta’ poeżiji u qrariet bil-Malti u bl-Ingliż dwar il-wirt, ir-razza, il-ġeneru u l-ispiritwalità, ġiet ippubblikata fl-2023, bħala parti mis-serje ta’ chapbooks ta’ Ede Books.

Kitba ta’ fatima fil-ġurnal:

Dekorazzjoni art-nouveau