Rowena Grech

Rowena Grech hija gradwata fix-Xjenza Applikata; Bijoloġija, Fiżika u Kimika. Hija l-awtur ta’ Ktieb tas-Sħaħar, li ħareġ fl-2022, li fih hemm ġabra ta’ ħrejjef tradizzjonali bħal Bajda Silġ u Rapunzel, li huma minsuġa b’temi kontemporanji bħall-partiġġjaniżmu u l-isfreġju tal-ambjent. Rowena għandha Diploma fil-Letteratura Maltija u tħarrġet ukoll fil-Qari tal-Provi. L-istejjer tagħha “Lilek Ħabbejt” u “100” ġew ippubblikati f’Leħen il-Malti, ir-rivista ewlenija tal-Għaqda tal-Malti.

Kitba ta’ Rowena fil-ġurnal:

Dekorazzjoni art-nouveau