Raylene Abdilla

Raylene Abdilla tgħallem l-Istudji Umanistiċi fl-International School for Foundation Studies tal-Università ta’ Malta, fejn qed tagħmel Dottorat fis-Soċjoloġija. L-interessi tagħha huma fit-teorija post-Marxista, psikoanalitika u poststrutturalista, partikolarment ix-xogħol ta’ Ernesto Laclau u Chantal Mouffe. Ir-riċerka tagħha tittratta l-analiżi ta’ diskorsi fil-politika Ewropea u l-populiżmu. Għandha interess f’kif il-poter u l-affett jimpattaw il-kostruzzjoni tal-identità, kemm dik individwali kif ukoll dik kollettiva.

Kitba ta’ Raylene fil-ġurnal:

Dekorazzjoni art-nouveau