Il-Kastell

Leslie Vassallo

Minn fuq is-swar tal-belt
tara għoljiet imwieġ iħaddru — 
Irħula bojod u arbli ta’ knejjes ibaħħru.

Minn fuq il-fortizza
tilmaħ armati sofor ta’ lellux, ġarġir;
Fit-toroq qodma l-bizzilla minsuġa tal-belt;
Fi rkejjen, kull lewn tal-gżira jixxerred fuq tila.

Mat-turġien dojoq taċ-Ċittadella
żgħożitna ħolmot f’qarn qamar jitferra’;
ħelsienna ttajjar maż-żifef sal-baħar;
imħabbitna tnaqqxet mal-ħitan, daħket fil-ħemda.

Mill-Kastell li jdawwar kull ġrajja
ninżlu lejn saqwi mgħasses mill-bajtar;
Tħares f’għajnejn xjuħ li forsi jagħrfuk;
tidħol tfittex ktieb li forsi jaqrak;
Tiftakar remissa mwarrba fejn kitarra għannietna:
L-inbid kien ħaddejna lejl sħiħ, xofftejna bettieħa.

Imma issa l-imgħoddi jdur qalb bini, nies, għagħa
bħal dell ħrafa minn wied qasab, xatt ċagħak…
Sakemm ħarsa mtennija qisha tafek, taf kollox:
Bħat-Torri tal-Arloġġ li jibqa’ jittawwal, jgħarrex
waqt li aħna nitbiegħdu, naqsmu baħar għabex.

Dekorazzjoni art-nouveau