Awwissu 2023

Il-qilla tax-xemx ixxennaqna għall-wens tal-lejl. Is-sigħat twal tal-jum, it-toqol tal-ħars, il-parti fil-ħajja li ntgħażlet għalina, li tisirqilna ħajjitna ftit ftit, iġennuna għall-ħarba ġo dawk is-sigħat ta’ wara nżul ix-xemx, meta jibda dramm ieħor. Binhar mhux tagħna imma ta’ kull min jitfa’ ħarstu fuqna, ta’ kull rendikont li nagħtu, ta’ kull ritratt li jittiħdilna. Id-dawl għandu jedd fuqna, jaf xi jrid minna. Il-persunaġġi fl-istejjer ta’ Miriam Galea jitbattlu mid-dija qalila tax-xemx Maltija u jaħarbu ’l fuq lejn belt Ewropea fejn il-ġurnata mudlama kważi bħal-lejl, fejn “it-temp ikrah illum” u s-“sema donnu tbenġila”. U minkejja l-ħarba, kollha donnhom jistaqsu l-istess mistoqsija: “Fejn qed tistaħba x-xemx tisreġ, fejn mar id-dawl?” Il-lejl jgħattik minn ħaddieħor imma jikxfek miegħek innifsek. “Fid-dlam u fix-xita qliel kulħadd kien inġabar għall-kenn ta’ daru u jien kont waħda mill-ftit iterrqu t-toroq jiżolqu tal-belt, jirbumbjaw bl-eku ta’ passi għajjiena. Id-dellijiet jagħtuk x’tifhem li fihom tista’ timraħ, fihom tista’ ssib solidarjetà erotika, alleanza, sorellanza. Omar N’Shea jikteb dwar il-lejl u l-ispazju erotiku li jinħoloq bejn id-dellijiet fl-esej “Bil-Moħbi fil-Beraħ” fejn joħodna lura ġenerazzjoni sħiħa għal realtà li bilkemm għadha teżisti, dinja li sfaxxat fil-ġentrifikazzjoni politika u elettronika. Dinja bl-użanzi u l-etikett tagħha, b’lingwaġġ li fih innifsu kien ukoll parti mis-satra. Dinja bil-ġeografija tagħha, bil-mapep tal-lejl li jistgħu jitqiegħdu fuq dawk ta’ binhar u jittrasformaw l-użu u s-sjieda ta’ post pubbliku, il-Ġnien tal-Gżira — li hu tiegħek għax hu ta’ kulħadd — minn lok imdawwal għat-teatrin tal-familja matul il-jum għal wieħed mudlam għall-“ħufar” matul il-lejl. Imma l-wens qatt mhu sħiħ, la ta’ billejl, la ta’ binhar, la tad-dellijiet u lanqas tal-irtokk li tuża Mona Lisa, il-protagonista tal-kitba ta’ Matthew Schembri .

Din hija l-kitba ppubblikata dax-xahar:

Abbona fin-newsletter biex dejjem issir taf meta nippubblikaw xi ħaġa ġdida.

Dekorazzjoni art-nouveau